EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

YÖnetİm Yeteneklerİnİ GelİŞtİrme ProgramI - Management Skills Development Programme
Bu son derece dinamik ve interaktif program bir ve birden çok insan yönetiminde bulunan mevcut yöneticiler ile yöneticilik pozisyonuna hazırlanan potansiyel yönetici adayları için hazırlanmıştır.

Günümüzün iş dünyası dinamikleri ele alındığında, dahili ve harici müşterilerinin ihtiyaçlarının karşılanması ve beklentilerinin aşılmasının gün geçtikce zorlaştığı, rekabetin baskısının her geçen gün arttığı böyle bir ortamda, çalışanlarının gelişimini, moralini destekleyen, yetki göçertmesinde başarılı, iletişim kabiliyeti yüksek, etkin takımlar kurup, yönetebilen çağdaş “ Lider - Yöneticilerin “ önemi ve değeri her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır.

İşte bu program; derin tartışma seansları, detaylı vaka analizleri, pratikleri tamamen günümüz iş dünyasından elde edilen simülasyon ve örnekler ile desteklenen yoğun grup çalışmaları ile “ Lider - Yönetici “ anlayışını katılımcılarına aşılayan bir içeriğe sahiptir. Şu ana kadar programın sunulduğu çeşitli tip ve tabiyetteki organizasyonlar ( Türk, Ortaklık ve Yabancı sermayeli şirketler ) “ Yönetim Yeteneklerini Geliştirme Programını “ son derece gerçekçi, günümüz sıkıntı ve fırsatlarını iyi analiz etmiş, uygulanabilir ve faydalı bir eğitim olarak değerlendirmiş ve bu şekilde referanslandırmışlardır.

PROGRAMIN AMACI
Bu program sonucunda katılımcılar ekte sunulan alanlarda bilgi ve beceri sahibi olacaklardır.

KİMLER KATILMALI
Bu programa astlarından yüksek verim alması istenen orta ve üst kademe “ İnsan “ yöneticileri katılmalıdır.

SÜRE VE KATILIMCI SAYISI
Ekteki program içeriği göz önüne alınarak ve ihtiyaç doğrultusunda modüler programlar seçilerek minimum 3 ile maksimum 6 günlük bir eğitim süresinde tamamlanmaktadır.

İdeal katılımcı sayısı 12, maksimum katılımcı sayısı 15

PROGRAM İÇERİĞİ
Farklı Bireyleri Anlama / Algılama Kişilik profillerini anlama

İnsanlara “ hak ettikleri “ ve “ bekledikleri “ gibi davranma

360 derece ilişki yönetimi( Bu seansta katılımcıların “ Ben “ bilincini ortaya çıkarmaya yardımcı olarak “ Kişilik , Tutum ve Davranış “ testleri kullanılacaktır.)

Liderlik Yeteneği

Liderlik ile yöneticilik arasındaki fark

Lider - Yönetici kavramı

Çağdaş Yönetimde Liderlik özelliklerinin önemi ( Bu senasta katılımcılar profesyonel anketler sayesinde organizasyonlarına ait “ Firma Kültürü “ ile “ Kişisel Kültür “ ‘lerini karşılaştırma ve “ fark analizleri “ yapma imkanını bulacaktır.

Motivasyon

Motivasyonun tanımı

Farklı motiflere ait farklı motivasyon teknikleri

Motivasyon bariyerleri (Bu seansta kişi motiflerini ortaya çıkaran “ Motivasyon anketleri “ ve Motivasyon Vaka Çalışmaları düzenlenmektedir.)

İnsanları Geliştirme

Eğitim, geliştirme ve öğretmenin iş hayatımızdaki rolü

Yöneticinin gelişmesi için geliştirmenin önemi

Farklı davranış motiflerine farklı geliştirme teknikleri

Etkili Ekip Geliştirme ve Takım Oyunu

Takımın sinerjisini ortaya çıkarma

Grup dinamiklerini yönetme

Takım bireylerinin rollerini belirleme ve katkıyı arttırma( Bu seansta takım sinerjilerini ortaya çıkaracak ve aynı zamanda liderlik tanımını daha da belirgenliştirecek “ Vaka Çalışmaları “ yapılacaktır.)

Performansı Geliştirme / Geri Beslem

Etkin Performans Derleme teknikleri

Etkili performans değerlendirme görüşmelerini yönetebilme

Eleştiri tekniklerini geliştirme (Bu seansta katılımcılar yönetici ve astlar olarak grup içerisinde görev alıp, performans derleme görüşmelerini görsel hale getiren “ Vaka “’ lar icra edeceklerdir.)

Delegasyon Yetenekleri

Delegasyon bariyerlerini aşma

Delege ederken geliştirme, geliştirdikçe delege etme

Etkili “ Delegasyon “ rehberi ve prensipleri ( Bu seansta “ Delegasyon Dinamikleri “ ‘ ni inceleyen grup çalışmaları yapılarak, kişisel öğrenme motive edilecektir.)

Etkin Zaman Yönetimi

“ İsraf ediciler “ ‘den arınabilme

Zamanın yöneticiye değil, yöneticinin zamana hükmetmesi

Etkin planlama, uygulama ve değerlendirme modelleri

İletişim Becerileri

İletişim tarzımızı anlama

Etkili İletişim metodları ( Yazılı ve sözlü iletişim, toplantı yönetimi ve Sunum Becerileri )

Etkin dinleme ( Bu seansta “Kişiler Arası Etkileşim ve İletişim Envanteri “ kullanılarak, bireylerin iletişim tarzlarına inilecek ve iletişimin etkinliğini ortaya çıkarmak amacı ile “ Vaka Çalışması “ gerçekleştirilecektir.)

Problem Çözme Teknikleri

Problemin Tanımı ve yönetimi

Sebep - Sonuç İlişkileri ve analiz teknikleri

Problemlerden fırsatlar yaratabilme ( Bu Seansta problem çözme stillerini araştıran ve tanımlayan anketler kullanılmakta ve tartışma grupları yaratılmaktadır.)

İş Planlaması ve Stratejik Yönetim

Profesyonel İş planları yaratabilme ve yönetme

7 s analizi, akış şemaları ve iş hayatına uygulanabilmesi