EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

EtkİLİ Ekİp GelİŞtİrme ve TakIm ÇalIŞmasI-Effective Team Building  & Team Working

Son derece dinamik, keyifli ve katılımı yüksek bir program olup, hem ekip liderlerinin hem de ekibin değerli üyelerinin çalışmalarından maksimum bireysel, organizasyonel ve takım olarak verim ve keyif almalarına yönelik olarak hazırlanmıştır.

Katılımcılar çeşitli rol,vaka çalışmaları ve öncelik belirleme simulasyonlarına katılarak, birlikte etkin çalışma ve sinerji ihtiyaçlarını daha iyi anlayacak ve bunlara olumlu cevap verme konusunda pratik ve uygulanabilir bilgi ve deneyimlere sahip olacaklardır.

Yine aynı katılımcılar bireysel olarak etkin takım çalışmasını sergilemede kendi üzerlerine düşen görevleri, güçlü ve geliştirmesi gereken yanlarını, diğerlerini ve beklentilerini, görevin getirdiklerini daha iyi anlayacaklar ve iş dünyasına bu deneyimlerini taşıyacak kişisel formüllere erişeceklerdir. Bu vesile ile beraberinde etkin takımlar bulunduran, işlem ve görev dinamiklerini yakınen takip etmesi gereken ve doğru kişinin doğru takımda bulunması ve doğru işlev görmesinde sorumlu takım liderleri ve /veya adayları bu programda önemli yönetsel ip uçlarına sahip olacaklardır.
Her geçen gün değişim gösteren müşteri ihtiyaçları, sürekli karmaşıklaşan teknoloji, artan rekabet baskısı, kaçınılmaz toplu kalite devrimleri ve memnun edilmesi her geçen saat güçleşen iç müşteri beklentilerinin artık tek kişilik oyunlar  ile yönetilemeyeceği anlaşılmış ve artık güç,  amaçları iyi saptanmış, yetenek, iştah, bilgi  ve rol harmanlaması yapılmış grupların eline geçmeye başlamıştır.

Bu programda sadece bugünün değil aynı zamanda gelecekteki etkin silo yönetimleri çok tartışılacak ve empatik iletişim kurabilen takımların inşasında katılımcı ve organizasyonlara büyük ölçüde katkı sağlayacaktır. 

PROGRAMIN AMACI

Bu program sonunda katılımcılar ;

 • Ekip gelişimi
 • Ekiplerin etkili performans sergilemesini engelleyen faktörleri
 • Farklı ekipler için kullanılabilecek etkili üyelik ve liderlik yaklaşımlarını
 • Rollerin belirlenmesindeki anahtar ve ip uçlarını
 • Ekip başarısını idame ettirme tekniklerini

uygulamalı ve vaka çalışmaları ile donatılmış örnekler sayesinde çok daha iyi kavrayacaklardır.

KİMLER KATILMALI

Bu program çeşitli proje, departman, spot ve çapraz fonksiyonlarda takım üyeliğine seçilmiş ve verim beklenen kişiler, daha etkin çalışması beklenen spesifik departman üyeleri, orta ve alt kademede yönetici/lider olarak çalışan şef ve müdürler katılmalıdır.

SÜRE VE KATILIMCI SAYISI

2 - 3 Gün . İdeal katılımcı sayısı 12, maksimum katılımcı sayısı 15

PROGRAM İÇERİĞİ
 • Ekipler ve Ekip Gelişimi
 • Ekiplerin stratejik sonuçlar elde etmedeki göz ardı edilemez rolü
 • Başarılı takımların tanımlanması
 • Başarılı takım üyelerinin tanımlanması
 • Etkin ve başarılı ekip çalışmasını engelleyen bariyerler
 • Farklı ekip türleri ve beklentileri
 • Ekip Üyelerinin rol ve sorumlulukları
 • Ekip içerisindeki güç dengeleri
 • Ekibin işlem ve görev dinamikleri
 • Rol tercihi ile görev gereklilikleri arasındaki çelişki ve yanıtları
 • Dengeli ekip özellikleri
 • Ekip içerisinde empatik davranışlar
 • Özel Ekip Yapıları
 • Çarpraz fonksiyon ekiplerin verimi ve dengelenmesi
 • Farklı tipteki ekiplerin yönetilmesi
 • Ekip Liderliği
 • Ekip liderinin hayati rolü
 • Başarıyı etkileyecek farklı liderlik becerileri
 • Liderlik tarzlarının belirlenmesi
 • Ekip içi davranışları ve rollerin belirlenmesi
 • Karar verme ve Öncelik belirleme
 • Ekip sinerjilerinden istifa edebilme
 • Zaman baskısı altında karar verebilme, öncelik saptama ve insiyatif alabilme