EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

Etkİlİ İletİŞİm Becerİlerİ-Effective Communication Skills

Bu son derece dinamik, katılımı cesaretlendiren ve keyifli program iç ve dış müşteriler ile sürekli iletişim halinde olan çalışanların etkinliklerini arttırmaya yönelik olarak hazırlanmıştır.

Müşteri taleplerinin her geçen gün arttığı, teknolojinin çehresinin değiştiği, bilginin en büyük güç haline geldiği ve konuşanlar kadar dinleyenlerin önem kazandığı günümüz iş dünyasında organizasyon içi iletişim kanallarının etkili hale gelmezi kaçınılmaz olmuştur. İç iletişiminde problem yaşayan organizasyonlara ilk ceza müşterilerden gelmekte ve müşterilerin bu hataları tolere etme yüzdeleri her geçen gün azalmaktadır.

İşte bu programda tüm bu gelişmeler katılımcılara iş dünyasından elde edilen tecrübeler ile aktarılmakta ve onların da kişisel ve organizasyonel tecrübeleri ile zenginleştirilmektedir.

Birebir görüşmeler, yazılı iletişim, telefon ile iletişim, sunum tenkileri, toplantılar gibi en sık müracat edilen iletişim araçlarında bireysel şuur ve yeteneklerin katılımcılara kazandırılmasını hedef almış bu programda “ Empatik “ yaklaşımlar ve faydaları üzerinde oldukça yoğun şekilde durulmaktadır.

Saha ve destek gruplarında birbirlerini, hedeflerini, sıkıntılarını ve önceliklerini daha iyi anlaması beklenen bireylerin gelişimine destek veren bu program, konuları daha görsel hale getirecek vaka ve simulasyon çalışmaları ve aynı zamanda çeşitli analiz anketleri ile donatılmıştır.

PROGRAMIN AMACI

Bu program sonunda katılımcılar ;

 • Etkili iletişimin organizasyon yaşamındaki yerini
 • Dış ve iş müşteri memnuniyetindeki rolünü
 • Kişinin gelişiminde iletişimin etkisini
 • 360 derece ilişki çemberi yönetiminde etkili iletişimin katkı ve getirilerini
 • Saha ve destek grupları arasındaki etkili iletişim metodlarını

daha iyi kavrayacaklardır. 

KİMLER KATILMALI

Saha ve destek gruplarında birbirleri ile daha etkin iletişim kurması beklenen çalışanlar, şefler, yönetici ve yönetici adayları katılmalıdır.

SÜRE VE KATILIMCI SAYISI

2 Gün. İdeal katılımcı sayısı 12, maksimum 16.

PROGRAMIN İÇERİĞİ
 • İletişim Kavramı
 • İletişimin tanımı
 • İletişim trafiğinde bireysel pozisyonumuz
 • Kendi iletişim tarzımızı belirleme (Güçlü ve gelişmesi gereken yönelerimiz )
 • 360 derece ilişki yönetimi
 • İletişim Bilmecesinde Bilinenler
 • İnsan, Teknoloji, Çevre, Bilgi ve Sistemlerin önemi
 • Etkili İletişim Kurma Metodları
 • Etkili İletişim Kanalları 
 • Birebir görümlerde işlem ve tutum
 • Yazılı iletişim prensipleri
 • Etkin toplantılar yapma ve yönetme
 • Sunum becerilerini arttırma
 • Profesyonel Telefon Becerileri
 • İletişimi Engelleyen Bariyerler
 • Dinleme sıkıntılarımız ile başa çıkma
 • Empatik iletişim tarzı ve önemi
 • Takım içi ve takımlar arası iletişim problemleri ve çözümleri