EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

Etkİn Zaman YÖnetİİi-Effective Time Management

Bu son derece dinamik, keyifli ve katılımı yüksek program organizasyonlar için çok büyük bir önem ve hazineyi ifade eden “ Zaman “ kavramının daha etkin olarak nasıl yönetibileceği konusunda değerli ip uçları ve öğretiler sunmaktadır.

Katılımcılar bu programda zamanın kendilerine değil, kendilerini zamana hükmedebilmesi için temelde sahip olmaları gereken bilinç ve becerileri elde edeceklerdir. Bu son derece basit ancak etkin anlatım ve katılım tarzı ile, günlük yaşantılarında bir yanda daha verimli çalışabilmenin ip uçlarını toplarken öte yanda stresi ve olayları kontrol edebilmenin ve hepsinden önemlisi ETKİN çalışmanın yollarını göreceklerdir.

Aciliyet ve önem arasında çeşitli sıkıntılar yaşadığımız günümüz iş dünyasında hedeflerimizi ve önceliklerimizi saptamak, ısraf ediciler ile başa çıkmak, kişisel disiplin ve planlamanın önemi bu programda en fazla değinilen konular olacaktır.

“ Şayet ulaşmak için bir hedefiniz yok ise durumunuz vahim.. Şayet bir de buna zamanınız yok ise Tanrı yardımcınız olsun !. “ diyor uzmanlar. Müşteri taleplerinin beklemeye tahammülü kalmadığı, rekabetin bizler kadar yaratıcılığa ve zamana değer verdiği, tenkoloji ve ticari hareketlerin sürat kazandığı böyle bir dönemde “ gecikmeler “ ve “ ihmaller “ ‘in müşterilerimize, pazardaki güç ve imajımıza ve çalışanlarımıza nasıl zarar verdiğini iyi biliyoruz.

İşte bu programda bütün bu dinamikler katılımcılara gerçekçi örnekler ile aktarılıp, zaman konusunda kişisel disipline sahip olacak derin tartışmalara çekilmekte ve bu konuda değişimi cesaretlendirecek şuur yaratılmaktadır. 
PROGRAMIN AMACI

Bu program sonunda katılımcılar ;

 • Zaman kavramını ve iş ve özel yaşamlarındaki etki ve değerini
 • Zamana hükmedebilmede hedef ve amaçların önemini
 • Etkin Zaman Yönetimi prensiplerini
 • Kişisel disiplinin tanımını ve yönetimini
 • Aciliyet ve önem arasındaki farkı
 • Israf edicilerden nasıl arınabileceklerini

uygulamalı ve vaka çalışmaları ile donatılmış örnekler sayesinde çok daha iyi kavrayacaklardır.

KİMLER KATILMALI

Bu program pozisyonu, hedefleri ve çıktıları gereği zaman ve limitlerine sıkı sıkıya uyması beklenen yöneticiler, şefler, yönetici ve şeflik pozisyonlarına hazırlanan adaylar ve ilgili çalışanlar katılmalıdır.

SÜRE VE KATILIMCI SAYISI

Programın süresi 2 gündür . İdeal katılımcı sayısı 12, maksimum katılımcı sayısı 16’dir.

PROGRAM İÇERİĞİ
 • Zamanın tanımı
  • Ekiplerin stratejik sonuçlar elde etmedeki göz ardı edilemez rolü
  • Başarılı takımların tanımlanması
  • Başarılı takım üyelerinin tanımlanması
  • Etkin ve başarılı ekip çalışmasını engelleyen bariyerler
  • Farklı ekip türleri ve beklentileri
 • Zamanın tanımı
  • Zamanın iş ve özel yaşantımızdaki tanımı
  • Değerli yöneticilerin zaman hakkındaki tecrübeleri
 • Zaman Yönetimini Etkileyen Faktörler
  • Kişisel ve dış çevrenin zaman yönetimine olumsuz katkıları
  • Planlama, kontrol ve öz disiplin faktörleri
  • Israf edicilerin tanımlanması
  • Etkin ve Verimli Çalışma
   • Etkin ve verimli çalışma arasındaki farklar
   • Etkin çalışabilme metodları
   • Zamandan zaman kazanabilmenin yolları
  • Temel Zaman Yönetimi Prensipleri
   • Zamanı etkin yönetebilmenin 8 temel prensibi
   • Erteleme döngüsünü yok etme 
   • Hayır diyebilme yeteneği
  Etkili delegasyon süreci