EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

Etkİn Performans YÖnetİmİ-Effective Performance Management

Bu son derece güncel ve çağdaş eğitim programı çalışanlarının yeteneklerinden, bilgisinden ve enerjisinden daha fazla istifade etmek isteyen ve bu şekilde ortak hedeflere ulaşabilmeyi bekleyen insan yöneticileri için dizayn edilmiştir.

Her geçen gün kaliteli çalışanların elde tutulmasının zorlaştığı böyle bir ortamda yönetici ile çalışan arasındaki “ gelişim “ ve “değişim “ odaklı iletişimlerin önemi daha fazla anlaşılmaktadır. Çalışanların neredeyse tamamı geleceklerinin büyük ölçüde mimarı ve rehberi olan yöneticilerinin ; kendileri, yetenekleri, gelişmesi gereken alanları ve potansiyeli hakkında ne düşündüklerini öğrenmek için can atmaktalar…

Günümüzde yöneticinin kalitesinin astlarını geliştirmeyle ölçüldüğü bilinirken, gerek proje bazında gerekse de dönem sonlarında şirket kültürlerinin parçası haline gelmiş performans değerlendirme görüşmelerininin de bu amaca hizmet ettiği, tüm iş caiması tarafından kabul edilmektedir. Bu alanda eğitimli ve sertifikalı yöneticiler bölüm ve kişisel hedeflerine daha rahat ulaşırken öte yanda bahsi geçen görüşmelerde kritik tuzaklara düşen yöneticiler bu sistemde büyük hayal kırıklıkları yaşayabilmektedirler. Başka bir deyişle şirketin , yönetici ve çalışan menfaatine hizmet verme amacı taşımasına rağmen bu geriye tepen bir silah da olabilmektedir.

İşte bu interaktif ve düşündürücü eğitim programında;  yöneticilerin performans değerlendirme görüşmelerinde daha etkin ve daha profesyonelce bir yol izleyebileceği metodlara dikkat çekilmekte, çalışanların geçmiş dönemde sergiledikleri performansı bir yanda objektif değerlendirmelere tabi tutmanın, subjektiviteden sıyrılmanın, ölçülebilir hedefler saptamanın ve mutabakat halinde önümüzdeki dönem hedeflerinin saptanmasının önemi vurgulanmaktadır. Ayrıca yöneticilerin çalışanlar için saptadığı bu görüşmeler sırasında kullandıkları tarz ve sistemin, bu görüşmeleri nasıl daha etkili hale getireceği de canlı görüşme simulasyonları ile tüm çıplaklığı ile ön plana çıkarılmaktadır.

PROGRAMIN AMACI

Bu program sonucunda ;  insan yöneticilerinin daha etkin ve profesyonel standartlarda , çalışanları ile performans değerlendirme görüşme tekniklerine sahip olmaları hedeflenmektedir.

KİMLER KATILMALI

Birlikte çalıştığı astlarının yeteneklerinden, gayretlerinden ve bilgisinden, uygun ve etkili eleştiri teknikleri kullanarak, daha fazla istifade etmesi beklenen İnsan Yöneticileri katılmalıdır.

SÜRE VE KATILIMCI SAYISI

Bu eğitim programı için dizay edilen ideal süre 2 gün, ideal katılımcı sayısı ise 12 kişidir.

PROGRAM İÇERİĞİ

Performans Değerlendirme Sisteminin Faydaları

 • Şirket stratejileri ve hedeflerine
 • Yöneticinin kendisine
 • Çalışanlarımıza
 • Performansın değerlendirmede yaşanan aksaklıklar ve bu aksaklıkların üstesinden gelebilme
 • Performansın ölçümü ve değerlendirmesi
 • Performansı değerlendiren yöneticinin ölçüm için dikkate alabileceği kriterler
 • Ölçümünde sıkıntı yaşanabilecek idari pozisyonlar için değerlendirme teknikleri
 • Subjektif değerlendirmelerin sistem ve çalışan üzerindeki olumsuz etkilerini tanımlama
 • Görsel, mantıklı ve ölçülebilir hedefler saptama
 • SMART hedef saptama teknikleri
 • Hedef saptamada  karşılıklı mutabakatın önemi
 • Hedeflerin yıl / dönem içerisinde revizyonları ve çalışan ile kurulan iletişimin etkileri
 • Potansiyeli ortaya çıkarma ve değerlendirme
 • Görüşme öncesi, sırası ve sonrası çalışanın potansiyelini değerlendirme teknikleri
 • Performans ile maaş arasındaki köprünün inşası
 • Performans ile terfi potansiyelinin birbirinden ayrılmasının önemi
 • Eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının saptanması
 • Gelecek döneme ait kişisel eğitim planının ortaya çıkarılması
 • Bilgi, yetenek ve tutum eğitimlerinin birbirlerinden ayrılması
 • Kariyer gelişiminde yönetici eğitiminin ve rehberliğinin önemi
 • Etkili performans değerlendirme görüşmelerinin yönetilmesi 
 • Ön hazırlığın önemi
 • Eleştirirken eleştirilmeye açıklık
 • Farklı bireyler için farklı görüşme teknikleri
 • Performans değerlendirme görüşmelerinin dökümante edilmesi
 • Dökümantasyonun önemi
 • Çalışanın dökümantasyona katılımı ve mutabakatı
 • Yönetim devirlerinde ve çalışanın gelişiminde dökümantasyonun yeri
 • Bahsi geçen 2 günlük bu eğitim programı süresinde performans değerlendirme görüşmelerinin etkin olarak yönetilmesine ışık tutacak toplam 4 katılımcının rol alacağı vaka çalışmaları yapılmaktadır. Bahsi geçen vaka görüşmeleri tüm katılımcılar huzurunda son derece  güncel ve gerçekci senaryolar ile oynanmakta, bu görüşmeler videolara kaydedilmekte ve gelişimi hızlandıracak grup eleştirilerine imkan tanınmaktadır.