EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

Proje YÖnetİmİ-Project Management

Hızla gelişen teknoloji, artan müşteri beklentileri, değişen piyasa şartları ve dinamikleri organizasyonları sürekli değişmeye zorlamaktadır. Bu amaçla başlatılan çeşitli süreç iyileştirme, iş performansını geliştirme ve proje çalışmaları şartlara uyum sağlanmasını kolaylaştırmakta, rekabet avantajı sağlamakta ve organizasyonlara değer katmaktadır.

Günlük yaşantımızda zamanın, aynı aktiviteleri tekrarlamanın ve kalitesizliğin maliyeti hepimiz tarafından bilinmektedir. Yürüttüğümüz projelerde bu maliyetlerden kurtulmanın yolu, günlük hayatımıza da uyarlayabileceğimiz bazı metodları kullanarak “İlk Seferinde Doğru Yapmaktır”.

Söz konusu değişimlerin doğru planlanabilmesi, şirketlerin bünyesinde yapısal olarak yerleşip kültürlerinin bir parçası olabilmesi ve en kısa sürede kaliteli olarak gerçekleştirilebilmesi için modern metodlar kullanılarak, proje yönetimi yetkinlikleri ile donatılmış uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmesi gereklidir.

Proje Yönetimi programımız başarısı ispatlanmış yöntemler sunmasının yanısıra, projelerde edinilmiş deneyimleri, elde edilen ipuçlarını ve dikkat edilmesi gereken konuları da katılımcılara vermektedir. Program yurt içinde ve dışında 50’nin üzerinde büyük ölçekli projeye başarı ile imza atmış deneyimli eğitimcimiz tarafından verilmektedir. Program süresince kullanılan gerçek hayattan alınma örnekler ve çeşitli vaka çalışmaları konuların daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Ayrıca başarılı bir proje yöneticisinde bulunması gereken Risk Analizi ve Problem Çözme yetenekleri konularında da önemli bilgiler aktarılmakta, kişilik testleri ile gelişim alanları tesbit edilmektedir.

PROGRAMIN AMACI

Proje Yönetim programı katılımcılara yürütecekleri projelerinde başarılı olabilmeleri için onları planlayabilecek, yönetebilecek ve başarı ile bitirebilecek gerekli bilgi ve yetenekleri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Bu program sonunda katılımcılar;

 • Bir projenin adımlarını öğrenecek,
 • Modern Proje Yönetim Tekniklerini uygulayabilecek,
 • Kaynakları optimize ederek kullanabilecek,
 • Kendi iş süreçleri ile müşteri memnuniyeti arasındaki linkleri kurabilecek,
 • Olası problemleri öngörebilme ve başa çıkabilme yetenekleri kazanacak,
 • Risk Analizi yapabilecek
 • Problem Çözme konusunda temel bilgileri öğrenecek,
 • Proje Yönetimi konusundaki Kişisel Gelişim Planlarını yapabileceklerdir.

  KİMLER KATILMALI

  Bu program proje yönetme sorumluluğu üstlenmiş çalışanlar ile çeşitli projelerde görev alan ve potansiyel olarak ilerde yönetecek çalışanlar için tasarlanmıştır.

  SÜRE VE KATILIMCI SAYISI

  Programın süresi 2 gündür. Katılımcı sayısı 12 kişidir.

  PROGRAM İÇERİĞİ

  Projenin Tanımı

  • Proje ve Proje Yönetimi nedir?
  • Proje Yöneticisinin Yetkinlikleri
  • Süreçler ve Hedefleri
  • Zaman Yönetimi 
  • Proje Yönetim Metodolojisi
  • Bir Projenin Bileşenleri
  • Proje Organizasyonu
  • Planlama Metodları
  • Proje Dokümantasyonu
  • Kalite ve İletişim yönetimi
  • Proje Kontrolü
  • Risk Analizi ve Problem Çözme Teknikleri
  • Problemin Tanımı ve Yönetimi
  • Sebep - Sonuç Ilişkileri ve  Analiz Teknikleri
  • Kişisel Problem Çözme Tarzı Anketi
  • Temel Problem Çözme Teknikleri
  • Risk ve Potansiyel Problem Analizi
  • Projeyi Bitirmek
  • Gerçekleştirme Sonrası Gözden Geçirme
  • Sıkça Düşülen Hatalar
  • Proje Dökümantasyonu Yardım Kiti 
  • Kişisel Gelişim Planı ve Başvuru Kaynakları

  Yukarıdaki konular çeşitli vaka çalışmaları, egzersizler ve gerçek hayattan alınma tecrübelerle birlikte görsel hale getirilerek sunulmaktadır