EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

Stratejİk Pazarlama Becerİlerİ-Strategic Marketing Skills

Bu eğitim; pazarlamanın temel prensipleri ve uygulamaları hakkında bilgi birikimi sağlamak üzere oluşturulmuştur. Eğitim, pazarlama dünyasındaki klasik ve temel teoriler yanında son kavramsal değişimlerin aktarımı, örnek vakalar ve tartışma ağırlıklı, derinlemesine öğretme metodolojisi uygulanacak şekilde tasarlanmıştır. Gerçek iş dünyasından alınmış örnekler programın zenginleşmesi ve kavramların pekişmesi için modüllere planlı olarak yerleştirilmiştir.

PROGRAMIN AMACI

Bu program sonunda katılımcılar ;

 • Pazarlamanın ne olduğu, süreçlerinin ve dinamiklerinin anlaşılması
 • Pazarlama kavramlarının öğrenilmesi ve bu kavramların gerçek iş dünyasındaki uygulanabilirliğinin görülmesi
 • Pazarlama fonksiyonunun ve pazarlama kararlarının şirketlerin bütünü üzerindeki etkilerinin anlaşılması
 • Şirketlerin diğer bölümleri ile pazarlama bölümü arasındaki ilişkinin optimum seviyeye getirilmesinin öğrenilmesi

konularını daha iyi kavrayacaklardır. 

KİMLER KATILMALI

Pazarlama alanında yeni çalışmaya başlayanlar (Örneğin; ürün/marka müdürleri), İletişim alanında çalışanlar, Pazar Araştırma Uzmanları, Pazarlama fonksiyonlarından herhangi birine henüz atanmış orta seviye yöneticiler, satış fonksiyonlarında çalışan ve pazarlama kavram ve süreçlerini anlamak isteyen kişiler (Örneğin satış müdürleri).

SÜRE VE KATILIMCI SAYISI

3 veya 4  Gün. İdeal katılımcı sayısı 12, maksimum 16.

 • Pazarlama Süreç ve Dinamikleri
 • Pazarlamanın Tanımı
 • İş Ortamı ve Pazarlama İlişkisi : Pazarlama Modeli
 • Pazarlamanın Evrimi
 • Pazarlama ve Diğer Departmanlar
 • Günümüz Pazar Koşulları
 • İhtiyaçların Tanımı; Müşteri ve Tüketiciyi Anlamak
 • Pazar Katmanları
 • Pazarlama Karması
 • Firma Pazarlama Programı
 • Ürün
 • Ürün nedir ?
 • Markanın Önemi
 • Ansoff Matrisi
 • Boston Matrisi : Kaynak Kullanımı ve Hedef Belirleme
 • Ürün Yaşam Seyri
 • Fiyat
 • Fiyatlamanın Önemi
 • Fiyat Belirleme
 • Sistematik Fiyatlandırma
 • Fiyatlama Stratejileri
 • “Pazarın Kaymağını Alma” Politikası
 • “Yayılma” Politikası
 • Fiyat ve Ürün Yaşam Eğrisi İlişkisi
 • Fiyatlamada Yeni Yönelimler; Algılanan Değer Fiyatlaması
 • Dağıtım
 • Fiziksel Dağıtım
 • Pazarlama Kanalları
 • Bir Pazarlama Kanalı Olarak Müşteri Hizmetleri
 • Dağıtım Çeşitleri
 • Dağıtım Karması ve İçeriği
 • Tesis ve Araçlar
 • Stoklar
 • Nakliye
 • İletişim
 • Birimler Haline Getirme
 • Pazarlama Kanalı ve Aracı İlişkisi
 • Dağıtım ve Ürün Yaşam Seyri İlişkisi
 • Tutundurma
 • Tutundurmanın Tanımı
 • Tutundurma ve Ürün Yaşam Eğrisi İlişkisi
 • Reklam ve Halkla İlişkiler
 • Satış Promosyonu
 • Temel Tüketici ve Ticari Kanal Promosyonları
 • Kişisel Satış
 • Pazarlama Enformasyonu  ve Öngörü Metodları
 • Pazar Araştırmaları
 • İç
 • Dış
 • İstihbarat ve Risk
 • Öngörü Metodları
 • Makro
 • Mikro