DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Ana Sayfa / DanIŞMANLIK HİZmetleRİMİZ

İnsan Kaynakları Alanında Yönetim Danışmanlığı

 • Re-organizayon Çalışmaları
 • Performans Yönetim Sistemi Kuruluşu ve Eğitim
 • Yetkinlik Haritalama,Yetenek Havuzu Programları
 • İnsan Kaynağı Yönetim Danışmanlığı
 • Yetkinlik Bazlı Eğitimler

Seçme ve yerleştirme

 • Orta ve Üst Kademe Yönetici Seçme ve Yerleştirme
 • Filtre Görüşmeleri
 • Kişilik Tutum Davranış ve İletişim Analizleri
 • Posizyon ve Yetkinlik Karşılaştırmaları
 • Yetkinlik Haritalandırması
 • Etkin Raporlama

360 Derece İlişki ve Performans Yönetimi


 • Çalışanların Davranışları ile Oluşturdukları Algının Farklı Seviyelerde Ölçülmesi
 • 180 veya 360 Derece Anketleme Tekniği ile Şirketin Kendi Yetkinlikleri Bazında, Performans ve Davranışların Çevredeki Algısını Ölçme
 • Performans Degerlendirme Sürecine Entegrasyon
 • Proje Grubu, Dış Müşteri, İç Müşteri, Ast, Üst,Dış Sağlayıcı, Eş Seviye ve Kendisi Ankete Katılım Yapmakta

Çalışanların Memnuniyeti Araştırması

 • Pazarda "Çalışan Memnuniyeti" Araştırmasını Yöneten Nadir İnsan Kaynakları Şirketlerinden
 • Son Derece Detaylı Demografik ve Rehberliğe Müsait Raporlama
 • Bölüm ve Kategori Bazında Memnuniyet
 • Demografik Dağılım (cinsiyet, eğitim, tecrübe yılı, yaş)
 • Memnuniyet / Önem Gridleri
 • Şirket ve Bölüm Kıyaslı Raporlamalar
 • Zengin Soru Bankası ve Şirket Kültürüne Uygun Soru Üretim Yeteneği
 • Haraket Planlarını Dönemsel ve Düzenli Olarak Dış Denetimlere Tabi Tutma Yetkinliği